haedc.org
Phát hiện ra phim ‘nô lệ tình dục’ cho lính Nhật
Hàn Quốc vừa công bố những hình ảnh video mà họ nói là lần đầu tiên về những phụ nữ bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong Đại chiến thế giới thứ hai.…