haedc.org
Tuần tin dân chủ số 64
Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 63 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.…