haedc.org
Cập nhật phiên tòa xét xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
“Mẹ Nấm bị đề nghị 8-9 năm tù. Angten cài cao dữ, Cảnh chung quanh tòa án. Đã có 7 người bị bắt , trong đó có chị Nay mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy”. Nhà hoạt động Lai Nguyễn cho biết.…