haedc.org
CA – HCM Cấm chị Đỗ Ngọc Xuân Trầm xuất cảnh vì lý do là ” Con tin “
Chị Đỗ Ngọc Xuân Trầm bị công an HCM ngăn cấm xuất cảnh lý do chị Trầm là ” con tin ” ….