haedc.org
Buổi cầu nguyện cho cha Nam, cha Thục và bà con giáo dân miền trung.
Vào lúc 7h.30p tối ngày 24/06/2017, tại giáo họ Đông Ngô, giáo xứ Kẻ Dừa, hạt Kẻ Dừa, địa phận Vinh. Thiếu nhi thánh thể và giới trẻ đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện cho CLHB, môi trường.…