haedc.org
Tâm trạng ‘u ám’ trong thông điệp sinh nhật của Nữ hoàng Anh
Nữ hoàng Anh nói “thật khó để có thể vượt ra khỏi tâm trạng thật u ám” bao trùm lên dân tộc này sau những thảm kịch ở London và Manchester.