haedc.org
Bắc Kinh: Chất lượng không khí kinh hoàng một cách ổn định.
Dữ liệu trên Aqicn.org- một website nổi tiếng về ô nhiễm không khí ( Air Pollution) tại các thành phố trên toàn cầu theo thời gian thực ( real-time) cho thấy, Bắc Kinh vừa là nơi có chỉ số ô nhiễm …