haedc.org
Vì sao Honda lấy slogan là: “Tôi yêu Việt Nam”?
Khác với Mỹ và phương Tây , trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam , các bạn đã bao giờ thấy nhật bản quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bao giờ chưa ???…