haedc.org
Thủ tướng Phúc trả lời báo Nhật về Biển Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới nói rằng hành động mở rộng đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông cần phải được xử lý bằng các biện pháp hòa bình.…