haedc.org
Anh biết trước về vụ tàn sát Thiên An Môn
Trong một tài liệu được giải mật mới đây, cựu lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình được trích lời nói rằng “Hai trăm người chết có thể mang đến 20 năm yên ổn cho Trung Quốc.”…