haedc.org
Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh chia sẻ kinh nghiệm cả nhà làm quan.
Hoàng Dũng cho biết: tính hỏi bí kíp “cả họ làm quan” của em Nguyễn Nhân Chinh (1984, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, con trai anh UVTU đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, 097713177…