haedc.org
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói dối Quốc Hội
Thời gian vừa qua Bộ trưởng Tuấn tỏ ra rất quyết liệt trong việc gây áp lực với các tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, Facebook nhằm kiểm soát nội dung xuất hiện trên mạng xã hội của các tập đo…