haedc.org
Trưởng công an xã giết cô giáo mầm non rồi vứt xác phi tang
Trong lúc mâu thuẫn, Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã dùng khăn siết cổ người tình cho đến chết.