haedc.org
Mưa là ngập: Thất thủ ‘Hà Nội đẹp như Paris’
Nếu so sánh Hà Nội với thủ đô Paris, nơi mưa to bất thường và nước sông cũng ngập lớn hơn so với những năm trước, nhưng dòng nước ở Paris có màu nâu như màu cà phê, là màu của đất và phù sa.…