haedc.org
Nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình được tự do sau 6 năm bỏ tù oan.
Vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2017, Tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình đã được tự do, sau 6 năm bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88, bộ Luật hình sự,…