haedc.org
Giám Đốc Công An Tỉnh An Giang lọt vào danh sách chế tài nhân quyền.
Hôm nay, BPSOS công bố danh sách thứ 3, gồm 10 giới chức chính quyền Việt Nam, để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. Các nhân vật trong danh sách này thể hiện sự đàn áp nhắm các tín đồ P…