haedc.org
Mặt tối của tòan cầu hóa.
Trong những nhóm người làm việc ở Thung lũng Silicon (Silicon Valley) – tôi đã có mặt ở đây trong suốt gần bốn năm qua – từ “đổi mới” thường xuyên được sử dụng, như thể đấy là thuốc trị…