haedc.org
Tuần tin dân chủ số 57
Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 57 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.…