haedc.org
Vietcombank ăn chặn tiền của Bạch Hồng Quyền ?
Theo thông tin từ fb Bạch Hồng Quyền, người được ủy quyền đến ngân hàng Vietcombank rút tiền từ tài khoản mang tên anh nhưng không được. Nhân viên ngân hàng cho biết việc này có lệnh cấm gì đó mà c…