haedc.org
Giáo dân Nghệ An bắt 3 công an làm con tin, yêu cầu trao trả tự do cho Hoàng Bình.
Người dân cùng nhau tiến tới UBND huyện Diễn Châu – Nghệ An để tọa kháng đòi thả anh Hoàng Bình Số người lên đến gần 10.000 người ! 17:37 Hàng ngàn CSCĐ đã có mặt và Giáo Dân đã bị đánh đập.…