haedc.org
GIẢI CỨU HOÀNG BÌNH VỪA BỊ CÔNG AN XỨ NGHỆ CHẶN ĐƯỜNG BẮT CÓC
“Công an bắt giáo dân bất ngờ, LM nguyễn Đình Thục bi Tấn công, SOS khẩn cấp cứu người . Giáo dân LM THục tại đây đang bất lực kếu gọi giới trẻ và giáo dân lân cận nhanh chóng tiếp cận tiếp s…