haedc.org
Đối thoại nhân quyền Việt Mỹ 2017: Việt Nam cần tu sửa luật pháp
Các tổ chức dân sự của cộng đồng người Việt tại Mỹ hỗ trợ cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời tham dự Hội thảo bàn tròn vào ngày 12 tháng Năm để chuẩn bị cho Đối t…