haedc.org
Cuộc biểu tình phản đống môi giới tại Đài Loan
“Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại trung tâm Bộ Lao Động Taipei Đài Loan, nơi diễn ra cuộc biểu tình của người lao động di dân tại đây. Kính mời ace gần xa cùng theo dõi và bớt chút thời gia…