haedc.org
30/4: Nhân dân Nghệ An đã xuống đường biểu tình.
Nghệ An một nơi đã bắt đầu xuống đường ngày 30/4 năm nay 2017. Già trẻ lớn bé Gx.Phú Vinh và nhiều nơi khác nữa lên tiếng vì môi trường , phản đối formosa !!!…