haedc.org
Vì sao không có người Hoa nào chết trong đồn công an?
Một người phụ nữ Việt gốc Hoa phân tích vì sao không có người Hoa nào chết trong đồn công an, vì sao nghĩa trang của người Hoa không bao giờ bị cưỡng chế để lấy đất? Người phụ nữ gốc Hoa nói cùng T…