haedc.org
Gs Nguyễn Minh Thuyết: Dân chỉ thắng trong trận cuối
Cưỡng chế xong rồi, Không chiến sĩ nào xây xát nhẹ. Các cậu cứ đùa Trang bị ngon lành thế Không xong mới là điều khó khăn. Người thắng trận này không phải nhân dân. Dân là vậy Chỉ thắng trong trận …