haedc.org
Sau 6 tháng, con ruồi trong chai nước Number 1 của Dr. Trần Qúy Thanh vẫn được bảo quản tốt.
HÓT NEWS. Thạc sĩ Quan hệ Công chúng Đại học Oklahoma Nguyễn Thanh Sơn đã tư vấn thành công cho hãng nước ép Tân Hiệp Ruồi mua lại hãng hàng không United Airlines.…