haedc.org
Tuần tin dân chủ số 52.
Chương trình tuần tin dân chủ số 52 của Hội anh em dân chủ. Phát thanh viên Hải Anh mến chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.…