haedc.org
Tiến sĩ Bộ quốc phòng: Súng cùi bắp bắn hạ được Tomahawk.
Đề nghị Đại tá, tiến sỹ Phan Văn Từ (nguyên Trưởng phòng công nghệ cao, Viện tên lửa, Bộ Quốc phòng) về ngay thư viện lưu trữ của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tìm tiểu luận quân sự của anh sinh viên …