haedc.org
Xu hướng tự trị của các xứ đạo miền Trung và cuộc chiến chống Formosa
Cuộc chiến giữa phe bảo thủ trong chóp bu đảng cộng sản Việt Nam và khối công giáo chống Formosa đang bước vào hồi kịch tính. Kết quả có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.…