haedc.org
Thăm nhà các nạn nhân trong biến cố Lộc Hà
Hà Tĩnh: Ngày 4/4/2017, chúng tôi được các bạn trẻ dẫn đến nhà các nạn nhân trong “biến cố Lộc Hà” [1], trong đó có anh Tuấn (ở xã Thạch Kim huyện Lộc Hà) và chú Trần Hồng Sơn (ở xã Thạ…