haedc.org
Sau Trịnh Xuân Thanh, 214 Đảng viên tại Hậu Giang bỏ Đảng.
Hàng loạt cán bộ cơ sở ở Hậu Giang “chê” lương thấp đã xin nghỉ việc để đi làm việc khác. Đáng nói, có hơn 210 Đảng viên bị xoá tên cũng vì nghỉ việc, bỏ sinh hoạt……