haedc.org
Ép công dân nhận tội rồi quay phim, bêu lên báo, là cấu thành hành vi tra tấn và làm nhục người khác
Báo Hà Tĩnh số ra hôm nay (8/4/2017) phấn khởi đưa tin “phần tử Việt Tân” Nguyễn Văn Hoá đã “sám hối, muốn làm lại cuộc đời”.