haedc.org
Công an Huế cản trở linh mục Phan Văn Lợi khi giám mục Hoàng Đức Oanh đến thăm
Công an Thừa Thiên Huế cản trở quyền tự do đi lại của linh mục Phan Văn Lợi khi giám mục Hoàng Đức Oanh đến thăm.