haedc.org
Làm giàu theo cách Việt Nam: chạy xe ôm, làm móng, bán vé số
Tôi chưa thấy ai nói những người làm nghề xe ôm thu nhập cao và giàu cho đến khi quan chức của Đảng và nhà nước Việt Nam khẳng định, các ngành nghề đó đem lại biệt thự, xe hơi.…