haedc.org
TRỘM CHÓ VTV
(Khi ai cũng có thể giơ điện thoại lên, để ghi lại các vụ việc). Thời sự VTV1 19h tối qua, đưa tin: