haedc.org
Vì sao Ngân hàng Thế giới không hứa hẹn gì cho Việt Nam?
Làm sao để Việt Nam vay được tiền của Ngân hàng Thế giới nhằm cứu vãn ngân sách trung ương?