haedc.org
Thành Bưởi, nhà xe xã hội đen có sự chống lưng của quan chức địa phương
Những ồn ào xung quanh hoạt động của nhà xe Thành Bưởi đã diễn ra trong 1 thời gian dài với những sai phạm đã được báo chí tố cáo, vạch mặt hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, báo chí càng tố cáo,…