haedc.org
Người lính chống Tàu bị bỏ tù- tâm sự của người vợ.
Ông Trần Anh Kim là một nhân vật đấu tranh khá nổi tiếng ở Việt Nam , ông từng là sỹ quan chỉ huy đánh các trận lớn ở biên giới phía Bắc , sau đó về công tác tại BCH quân sự Tỉnh Thái Bình .…