haedc.org
Cả đời giúp đảng đi cướp, cuối đời bị Đảng cướp sạch.
Cả một đời giúp ĐẢNG đi cướp! Tới hết đời bị ĐẢNG cướp lại hết trơn!!! Lê Thị Kim Chi, số nhà 1A/5 khóm 5 phường 7, đường Trần Huỳnh B2. Con của cựu chiến binh Cộng sản Lê Hoàng Cảnh 50 tuổi Đảng.…