haedc.org
Hiện tượng biểu tình môi trường ngày 5/3 tại Sài Gòn: toàn người mới !
Phong trào đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ ở Sài Gòn đã “mở hàng” đầu năm 2017 bằng một hiện tượng đặc biệt: toàn người mới !