haedc.org
Có công bằng không? Giáo sư Ngô Bảo Châu và sát thủ Đoàn Thị Hương
Có công bằng không? Khi nhà cầm quyền cộng sản đối xử với công dân của mình bên trọng bên kinh” giáo sư Ngô Bảo Châu và sát thủ Đoàn Thị Hương .