haedc.org
Tìm thấy chất độc hủy diệt thần kinh VX trên mặt Kim Jong-nam
Kim Jong-nam, anh của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, bị giết bởi một chất độc thần kinh có độc tính cao, Malaysia cho hay. Ông Kim chết tuần trước sau khi hai phụ nữ quẹt một loại hóa chất lên mặt tại sân b…