haedc.org
Vì sao lính Mỹ bắn vào dân thường Việt Nam?
Sự thật về chiến tranh Việt Nam mà tất cả các thế hệ cần phải biết. Clip này chỉ muốn đóng góp vào một tí tri thức cho những ai chưa biết. Tại sao giảng đường không dạy chúng ta những thứ này?…