haedc.org
Linh mục Nguyễn Đình Thục gặp nguy hiểm từ công an nhà cầm quyền.
Tin từ nhà đấu tranh cho công nhân- anh Hoàng Bình : Linh mục JB Nguyễn Đình Thục đang gặp nguy hiểm. Mong anh chị em tìm cách giúp đỡ.