haedc.org
Tuần tin dân chủ số 42
Truyền hình tuần tin dân chủ do Ban truyền thông Hội anh em dân chủ. Chương trình tuần này có nhiều sự kiện , mời quý vị và các bạn theo dõi.