haedc.org
Cuộc đời bạn tôi
Năm 1998 Kết hôn khi 21 tuổi, bạn tôi sinh được 2 người con trai . Năm 26 tuổi ly hôn vì chồng nghiện ngập ,anh ý cũng qua đời không lâu sau đó. Ba mẹ con bước chân ra khỏi nhà không đồng xu nào dí…