haedc.org
Nguyễn Văn Hóa, người em trai dũng cảm và yêu dấu.
Paul Lê Sơn, viết gửi Hóa ở trong tù: Ở nhà tù miền Bắc vào mùa Đông rất lạnh, phải nằm dưới đất hoặc sàn láng xi măng nên càng lạnh hơn. Nhà tù thường bỏ rơi hoặc yêu cầu thì chỉ cấp cho một chiếc…