haedc.org
Bộ Công an bắt cóc Nguyễn Văn Hóa vì dám đưa tin về Formosa
Xin chuyển tiếp đến mọi người thông tin từ Fb Hung Tran về trượng hợp anh Nguyễn Văn Hoá người thường đưa tin về việc ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra đã mất tích hay bị bắt cóc từ hơn 1 tuần n…