haedc.org
Album ảnh biểu tình kỉ niệm tử sĩ Hoàng Sa: 19.01.1974- 19.01.2017
Hôm nay thứ năm 19.01.2017, tại các thành phố lớn, nhân dân đã xuống đường biểu tình kỉ niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa: 19.01.1974- 19.01.2017. Đây là album ảnh full về cuộc biểu tình này.…